Pár dôvodov prečo si konzultanti ťažko získavajú dôveru slovenských spoločností a prečo by mali viac spolupracovať

Business konzulting je na Slovensku, oproti iným krajinám, v plienkach. Konzultanti sa veľmi ťažko presadzujú a získavajú si dôveru hlavne malých a stredných spoločností. Prečo je to tak? Malé a stredné podniky žijú v domnení že business konzultant patrí do veľkých korporácií pretože ich vlastne nepotrebujú a investíciu do konzultanta pokladajú za zbytočne vyhodené peniaze.…