Marketing

Zodpovedá prezentácia Vašej firmy
kvalitám Vášho produktu?

Máte problémy s vyhľadávaním
nových zákazníkov?

Viete Váš produkt profesionálne
a kvalitne sprezentovať?

Viete kvalitne sprezentovať Vašu spoločnosť?

Ste na jednanie s klientom
dostatoočne pripravený?

Máte záujem rozšíriť svoje aktivity
aj na zahrničný trh?

Zamýšľate sa nad vytvorením nového brandu,
resp. produktovej rady?

Prvý dojem je najdôležitejší!

Služby v tejto oblasti:

  • analýza východzieho stavu
  • posúdenie portfólia produktov a služieb
  • návrh marketingovej stratégie a budgetu
  • realizácia marketingovej stratégie so zameraním na merateľné ciele
  • kompletný reporting a vyhodnocovanie účinnosti marketingu
  • tvorba nových produktových rád a brandov
  • správa sociálnych sietí
  • public relations