Medzinárodný obchod

Chcete expandovať na zahraničný trh?

Máte dostatok kontaktov v zahraničí?

Poznáte legislatívu a obchodné prostredie
v štáte, do ktorého sa chystáte expandovať?

Hľadáte obchodné zastúpenie
v konkrétnej krajine?

Hľadáte obchodného partnera v zahraničí?

Máte negatívne skúsenosti so zdĺhavým
procesom pri expandovaní na zahraničný trh?

Robí Vám problém jazyková bariéra
prikomunikácií so zahraničným partnerom?

Potrebujete pri Vašich zahraničných
aktivitách podporu štátu?

Využite potenciál zahraničného trhu! Expandujte do zahraničia!

Služby v tejto oblasti:

  • mapovanie súčasných odberateľov/zákazníkov spoločnosti
  • možnosti rozšírenia odberateľov/zákazníkov spoločnosti na Slovensku
  • možnosti rozšírenia odberateľov/zákazníkov spoločnosti v zahraničí
  • podpora ochodných aktivít so zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku
  • podpora ochodných aktivít s obchodnými komorami v zahranici
  • podpora ochodných aktivít so zahraničnými veľvyslanectvami na Slovensku
  • podpora ochodných aktivít s našimi veľvyslanectvami v zahraničí
  • aktívne vyhľadávanie obchodných partnerov v zahraničí