Networking a consulting

Venujete príliš veľa času aktivitám, ktoré
priamo nesúvisia s Vašim predmetom činnosti?

Zatažuje Vás hľadanie riešení, ktoré už existujú?

Zdá sa Vám logické vymýšľať niečo,
čo už je vymyslené?

Hľadáte užitočné partnerstvo
so spoločnosťami podobného zamerania?

Máte záujem o zdieľanie užitočných
a odskúšaných nápadov a praktík
s inými spoločnosťami?

Máte záujem o účasť na
rôznych podnikateľských fórach?

Pomohlo by Vám, ak by Vaše obchodné aktivity
prebiehali aj bez Vašej priamej účasti?

Partnerstvo Vám prinesie dostatočný priestor nato, aby ste sa mohli venovať tomu, čo viete najlepšie.

Služby v tejto oblasti:

 • Marketingové konzultácie a plánovanie stratégií
 • Dočasný management
 • Krízový management
 • Projektové riadenie
 • Procesný management a optimalizácia procesov
 • Možnosť zdieľania nápadov a vyskúšaných riešení
 • Workshopy
 • Semináre
 • Školenia
 • Prezentácie
 • Business fóra