Nákup a logistika

Máte zavedený vo Vašej spoločnosti
systém riadenia nákupu?

Potrebujete pomôcť s hľadaním
nových dodávateľov?

Sú Vaše nákupy maximálne efektívne
z pohľadu kvalita vs. cena?

Potrebujete pomôcť pri cenovom prieskume
lokálneho a zahraničného trhu?

Vidíte priestor v optimalizácií nákladov
na logistiku vo Vašej spoločnosti?

Zamýšľali ste sa nad úsporov nákladov
nepridanej hodnoty vo Vašich
procesoch a službách?

Hľadáte efektívnejšie logistické kanály?

Rozmýšľali ste nad automatizáciou
a informatizáciou, kt. by mohli zjednodušiť
komunikáciu so zákazníkmi a zjednodušiť
prácu Vašich zamestnancov?

Najjednoduchšie zarobené peniaze, sú ušetrené peniaze!

Služby v tejto oblasti:

  • skladba nakupovaného materiálu
  • make or buy analýza
  • skladba dodávateľskej základne
  • schvaľovací proces nákupu
  • proces výberu dodávateľov
  • benchmarking
  • logistické procesy vnútri spoločnosti
  • logistika mimo spoločnosti